דירה בהרצליה

דירה בהרצליה - שיפוץ יסודי

תכנון מחדש ושיפוץ יסודי של דירה בהרצליה שכלל:
1 ביטול מרפסת השרות לטובת המטבח וחדר השירותים.
2. פתיחה חלקית של המטבח באמצעות קיר מדפי גבס דקורטיבי.

 
לפני
 
אחרי
 
 
הרצליה לפני 1
 
 
הרצליה אחרי 1
 
הרצליה לפני 2
 
הרצליה אחרי 2
 
הרצליה לפני 3
 
הרצליה אחרי 3