דירה בהרצליה

 

דירה בהרצליה - שיפוץ יסודי

 
תכנון מחדש ושיפוץ יסודי של דירה בהרצליה שכלל:
1 ביטול מרפסת השרות לטובת המטבח וחדר השירותים.
2. פתיחה חלקית של המטבח באמצעות קיר מדפי גבס דקורטיבי.

 
 
 
לפני
 
 
 
אחרי
 
 
 
 
 
הרצליה לפני 1
 
 
 
 
הרצליה אחרי 1
 
 
 
 
הרצליה לפני 2
 
 
 
הרצליה אחרי 2
 
 
 
הרצליה לפני 3
 
 
 
הרצליה אחרי 3