דירה בתל אביב

 

דירה בתל אביב - שילוב חדש וישן

 
דירה בת 15 שנה שעברה שיפוץ חלקי שכלל:
1. ביטול מרפסת השרות לטובת חדר שירותים כללי.
2. שינויים במטבח שמטרתם פתרון בעיית האחסון והוספת אי.
3. הגדלת פינת האוכל.

 
 
 
לפני
 
 
 
אחרי
 
 
 
 
 
תל אביב לפני 1
 
 
 
 
תל אביב אחרי 1
 
 
 
 
תל אביב לפני 2
 
 
 
תל אביב אחרי 2