התנהלות כלכלית

 
הנושא הכספי הינו מרכיב כבד משקל בתהליך המורכב של קבלת ההחלטות.
ידוע שאחת המכשלות בתהליך השיפוץ הינו הפער בהערכת העלויות בין התכנון לביצוע.
הצורך להעריך בצורה מדויקת את העלות הכוללת של כל התהליך, דורש שילוב של מיומנויות כלכליות, הכרות עם תנאי השוק ויכולת תכנון ברמה גבוהה.
נתוני האישיים מאפשרים לי להיות לכם לעזר רב בתהליך זה.

 

עלויות השיפוץ:

 
חלק מתהליך התכנון מתייחס להערכה כוללת של עלות המעבר לדירה המשודרגת.
זהו תהליך מורכב שבסופו יקבל הלקוח הערכה מדויקת, ככל האפשר, של סה"כ העלויות הכרוכות בתהליך.
כנספח לכתב הכמויות אני מכינה רשימה של כל החומרים והאביזרים הנלווים, במחירים ממוצעים, אותם יצטרך הלקוח לרכוש על מנת לסיים את העבודה ולאפשר מעבר חלק לדירה המשודרגת.
"סוד" הדיוק בהערכת העלויות הינו תכנון מדויק, מפורט ומוסכם על כל הצדדים עד הפרט האחרון.
תכנית שאינה מבוצעת במקצועיות גוררת אחריה שינויים ותוספות בלתי מתוכננים.